• O DRUŽINĚ •

Školní družina je součástí ZŠ. Vychovatelkou je Jana Štadlerová. Dětí přichází do družiny nejdříve v 11.40 a odchází nejpozději v 15.00 hodin.

Činnost ŠD navazuje na vzdělávací proces ZŠ. Rozvrh činností je sestaven tak, aby
vyhovoval požadavkům osobní hygieny - střídání klidových a pohybových činností,
práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Režim musí vyhovovat
potřebám a zájmům žáků a respektovat jejich věkové zvláštnosti. V ŠD se uskutečnují
činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospešné a různé
formy přípravy na vyučování.

 
©2009 Jitka Drechslerová